Informacija Dalyviams

 

 2017 LIETUVOS IR LATVIJOS DRAG ČEMPIONATŲ 2 ETAPAS

HOTEL/CAMPING INFO

MOTO REGISTRATION CLICK HERE 

AUTO REGISTRATION

Lietuvos „Drag“ lenktynių čempionato 2 etapas

Latvijos „Drag“ lenktynių čempionato 2 etapas

Data: 2017 m. birželio 16-18d.. (16-18.06.2017)

Vieta: Veisiejų g., Druskininkai

Trasos ilgis: 1/8 mylios (201,16 m.)

Organizatorius: MB „Renkinas“

# Renginio informacija facebook’e / Event facebook page

 

 Sutrumpinimai:

LT – Lietuvos automobilių „Drag“ lenktynių čempionatas

LV – Latvijos „Drag“ varžybų čempionatas

 

Preliminari renginio programa / Preliminary program of event

Šeštadienis / Saturday (2017.06.17)

8:00 – 10:00 Auto/Moto Drag Registracija / Participants registration 

9:00 – 10:30 Auto/Moto Techninė Komisija / Technical inspectation

10:40 Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

11:00 – 12:00 LT Kvalifikacijos 1 Turas

12:00 – 13:00 LT Kvalifikacijos 1 Turas 

13:00 – 13:50 LV Kvalifikacijos 1 Turas

13:50 – 14:40 LV Kvalifikacijos 1 Turas 

14:40 – 15:40 LT Kvalifikacijos 2 Turas 

15:40 – 16:40 LT Kvalifikacijos 2 Turas 

16:40 – 17:30 LV Kvalifikacijos 2 Turas 

17:30 – 18:20 LV Kvalifikacijos 2 Turas 

18:20 – 19:00 Moto Kvalifikacija

19:00 – 19:30 LT Aštuntfinaliai

19:30 – 20:00 LV Aštuntfinaliai

Pastaba:

Važiavimų programos laikai gali būti keičiami varžybų metu priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėse. 

Notification:

The program times may be changed during the competition depending on the number of participants in the classes.

 

Sekmadienis / Sunday (2017.06.18)

08:00 Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

08:30 – 09:00 Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

09:00 – 10:00 Startline SUPERVIP registracija ir techninė komisija 

10:00 – 10:45 Startline SUPER VIP kvalifikacijos 1 turas visos klases

10:45 – 11:30  Startine Super VIP Kvalifikacijos 2 turas visos klases

11:30 – 13:30 LV Ketvirtfinliaii, Pusfinaliai, Finaliniai

13:30 – 14:00 Pertrauka

14:00 – 16:00 LT Ketvirtfinaliai, Pusfinaliai, Finaliniai

16:30 – 17:30 Moto Pusfinaliai, Finaliniai

17:30 – 18:30 Super VIP Ketvitfinaliai, Pusfinaliai, Finaliniai

19:00 Apdovanojimai

Visi kvalifikaciniai važiavimai vyks pagal klases / All qualifying runs will be held by classes

Viename ture kiekvienam dalyviui suteikiama galimybė atlikti 2 kvalifikacinius važiavimus.

Ture likus laisvo laiko dalyviai galės atlikti papildomus važiavimus laisva tvarka.

„Super Gas“, ir „Pro FWD“ klasių sportininkai važiuoja be eilės viso kvalifikacijos turo metu.

Pastaba:

Važiavimų programos laikai gali būti keičiami varžybų metu priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėse. 

Notification:

The program times may be changed during the competition depending on the number of participants in the classes.

 

Starto režimai / Stage types:

LT: Stock, Street A, Super stock, Street B klasėms startas „Full tree“ režimu.

LT: Super Gas, OutLaw, Pro FWD klasėms startas „Pro tree“ režimu.

LV: visoms klasėms startas „Full tree“ režimu / all classes runs on „Full tree“ stage.

Finaliniai važiavimų tvarka/ Finals runs order

Visos klasės kartu: aštunfinaliai > ketvirtfinaliai > pusfinaliai > finalai

All classes together: eighth finals > quarterfinals > semifinals > finals

LT čempionato dalyvio registracijos forma 

LT championship participant entry form

išankstinė registracija vyksta iki 2017.06.15 dienos 15 val. / pre-registration until 15.06.2017 15:00

LT čempionato išankstinis dalyvių sąrašas

LT championship preliminary list of participants

LV čempionato dalyvio registracijos forma

LV championship participant entry form

išankstinė registracija vyksta iki 2017.06.15 dienos 15 val. / pre-registration until 15.06.2017 15:00

LV čempionato išankstinis dalyvių sąrašas

LV championship preliminary list of participants

 

Kaip surasti Veisiejų g. Druskininkuose:

google maps maršrutas – įrašykite ten savo pradinę poziciją

arba įrašykite šias koordinates į savo GPS prietaisą: 54.011272, 23.993242

How to find Veisiejų st. in Druskininkai:

google maps route link – write in there your starting point

or write this coordinates in your GPS device: 54.011272, 23.993242

Informacija 2 etapo dalyviams

2017 m. Lietuvos automobilių „Drag“ lenktynių čempionato etapo dokumentai 

Papildomi nuostatai 

Komandinė paraiška – B.P. (siųsti el. paštu: info@dragfest.lt)

2017 m. Lietuvos automobilių „Drag“ lenktynių čempionato dokumentai  

Reglamentas ir taisyklės

Priedas Nr.1 – Finalinės lentelės

Priedas Nr.2 – Techniniai reikalavimai

Priedas Nr.3 – Junior Dragster lygos taisyklės

2017 m. Latvijos „Drag“ lenktynių čempionato dokumentai  

Reglamentas – LV

Techniniai reikalavimai – LV

Paraiškų priėmimo laikas, data, vieta:

Išankstinės paraiškos priimamos registruojantis internetu iki 2017.06.15 dienos 15 val:

LT čempionato registracijos forma

LV čempionato registracijos forma

Paraiškos taip pat priimamos varžybų dieną registracijos vietoje.

Startinis mokestis:

Startinis mokestis užsiregistravus ir mokant pavedimu iš anksto:

iki 2017.06.12 dienos 15 val. *

LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 50 Eur,

LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 30 Eur,

LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 50 Eur,

LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 30 Eur.

* Šis startinis mokestis turi patekti pas organizatorių ne vėliau kaip iki 2017.06.12 (pirmadienis) 15 val.

iki 2017.06.15 dienos 15 val. **

LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,

LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur,

LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,

LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur.

** Šis startinis mokestis turi patekti pas organizatorių ne vėliau kaip iki 2017.06.15 (ketvirtadienis) 15 val.

 

Startinis mokestis mokamas iš anksto pavedimu:

Gavėjas: MB „RENKINAS“

Įmonės kodas: 304040792

Bankas: AB DNB BANKAS

Gavėjo a/s: LT96 4010 0510 0341 8112

Mokėjimo paskirtis: Startinis mokestis už DRAG 2 etapą, dalyvio(-ių) vardas(-ai) pavardė(-ės)

 

Registruojantis ir/arba mokant startinį mokestį varžybų dieną:

LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,

LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur,

LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,

LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur.

Už dalyvio mokestį suteikiama:

1 leidimas dalyviui, 4 leidimai mechanikams.

Klasės

Automobilių klasės ir jų laiko limitai*: 

LT čempionato klasės               

Stock……………….. ET > 9,3 s

Street A……………. ET > 8,5 s

Super Stock………. ET > 7,9 s

Street B……………. ET > 7,3 s

Super Gas…………. ET > 6,3 s

Pro FWD….7,8 s > ET > 4,5 s

LV čempionato klasės (1/4)

Stock……………… ET > 9,3 s

Street A………….. ET > 8,5 s

Super Stock…….. ET > 7,9 s

Street B………….. ET > 7,3 s

Super Gas……….. ET > 6,3 s

Handicap………… ET > 7,3 s

* Automobilių klasės (išskyrus „Pro FWD“ ir „Handicap“) skirstomos pagal trasos įveikimo laiką (indeksą)

Papildoma informacija

Registracijos klausimais galite kreiptis el. paštu: info@dragfest.lt

Visais kitais klausimais galite kreiptis el. paštu: info@renkinas.lt 

Info for Stage 2 participants

Abbreviations:

LT – Lithuanian Drag racing Championship

LV – Latvian Drag racing Championship

 

Stage 2 of Lithuanian Drag Racing championship 2017 documents

Supplementary regulations – LT

Team entry form – LT and EN (send to email info@dragfest.lt)

Lithuanian Drag Racing championship 2017 documents

Regulations and Rules – LT

Appendix No.1 – The finals tables – LT

Appendix No.2 – Technical requirement rule book – LT

Appendix No.3 – Junior Dragster rules – LT

Latvian Drag Racing championship 2017 documents

Regulations – LV

Technical requirement rules – LV

Application acceptance time, date, location

Preliminary applications are accepted by filling online entry form until 15.06.2017 15:00 hours:

LT championship entry form

LV championship entry form

Application will also be accepted on race day at registration place.

 

Entry fee

Entry fees by registering and paying it in advance:

before 12.06.2017 15:00 hours *

LT championship for one class – 50 Eur,

LT championship for additional class – 30 Eur,

LV championship for one class – 50 Eur,

LV championship for additional class – 30 Eur.

* The entry fee must reach the organizers not later than by 12.06.2017 (Monday) 15:00 hours.

before 15.06.2017 15:00 hours **

LT championship for one class – 100 Eur,

LT championship for additional class – 50 Eur,

LV championship for one class – 100 Eur,

LV championship for additional class – 50 Eur.

** The entry fee must reach the organizers not later than by 15.06.2017 (Thursday) 15:00 hours. 

 

The entry fee is paid in advance by bank transfer:

Creditor: MB „RENKINAS“

Company code: 304040792

Bank: AB DNB BANKAS

Creditor account: LT96 4010 0510 0341 8112

Purpose of payment: Entry fee for DRAG stage 1, the participant (s) name (s) surname (s)

 

The entry fee when registering and/or paying it on race day:

LT championship for one class – 100 Eur,

LT championship for additional class – 50 Eur,

LV championship for one class – 100 Eur,

LV championship for additional class – 50 Eur.

The participation fee includes:

1 participant pass, 4 mechanics passes.

Classes

Car classes and time limits*:

LT championship classes

 

Stock……………….. ET > 9,3 s

Street A……………. ET > 8,5 s

Super Stock………. ET > 7,9 s

Street B……………. ET > 7,3 s

Super Gas…………. ET > 6,3 s

Pro FWD….7,8 s > ET > 4,5 s

LV championship classes 

Stock……………… ET > 9,3 s

Street A………….. ET > 8,5 s

Super Stock…….. ET > 7,9 s

Street B………….. ET > 7,3 s

Super Gas……….. ET > 6,3 s

Handicap………… ET > 7,3 s

* Car classes (exept „Pro FWD“ and „Handicap“) divided by course time (index)

 

Additional information

In registration issues, you can contact us by email: drag@dragfest.lt

For all other questions you can contact us by email: info@renkinas.lt